Mer administration mindre ekonomi

Då var det dags igen för ett raljerande inlägg om den numera och satta trenden ny digital bokföring. Vad är det som händer? Hur ska vi hantera det faktum att vår tids ekonomiska tänk har tagit ett steg framåt och blivit ett mer åt det ekonomiska hållet? Flera företag tävlar om att förändra ekonomibranschen, hela företeelsen har fått ett namn: Fintech. Alltså företag som arbetar med att förändra finans och ekonomi till ett mer digitalt område. Det har länge präglats av att rutinerna inom området är gamla och uråldrig. Flera bitar har att göra med om det faktiskt är så att vi blir mer digitala,

Inte bara bokföring, faktureringen också

Det är lätta att tro att det endast skulle vara fakturering som fick slapp undan den nya digitla trenden. Men detn har precis som på samma sätt fått stå upp och vänta på att bli digitaliserad. Det roliga är att vi får än mer regler som stöjder själva hanteringen, när den går från att fysiskt hantera fakturor till att göra det helt elektroniskt.

Bokföringslagen

Lagen om bokföring gör gällande att de underlag som ligger till grund för ett bokslut ska finnas och kunna sökas igenom minst 10år efter det att bokslutet har lämnats in. På senare dagar har dock lagen öppnat upp för att lämna in underlagen i ett så kallat e-arkiv. Ett elektronisk arkiv.

 

Elektroniskt Arkiv

Ett elektronisk arkiv är egentligen en lagringsplats för digital media. Genom att samla stora hårddiskar i ett datarum, där säkerhet mot brand och dataförlust är minimerad, så kan underlag lagras i flera år. Allt är inte guld och gröna skogar, för att kunna hantera den här typen av lagring krävs det en viss mån av teknisk kunskap. Inte sällan behöver företaget anställa en serveradminsitratör. Därefter behövs kunskap om nätverk och lagring för att kunna få så hög upptid som möjligt och sätta av redundanta system som skulle ta över ifall något skulle fela.

Faktureringslagen

Kravet på en fakturas utformning har inte ändrats trots den digitalisering som sker. Däremot har det blivit fler saker i bokföringslagen som kan komma att gälla vid digital bokföring och fakturering. Lagarna har nästan flutit ihop och det som händer är att du måste vara duktig på att tolka dem båda för att kunna navigera rätt.

Digital bokföring, framtiden?

Så som företagen förändras idag går det nog att säga att vi inte kommer att komma tillbaka till det vi hade förut med fysiska underlag. Däremot är det inte säkert att vi nått vår kulmen inom digital bokföring utan det finns ett flertal olika steg som utveckling ska igneom. Bland annat krävs det en annan teknik för avläning av fakturor den måste tillgängliggöras på ett helt annat sätt.